L’ONU e l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE per promuovere l’agenda 2030

L'ONU e l'INTELLIGENZA ARTIFICIALE per promuovere l'agenda 2030